Advokatska kancelarija Radović

Nepokretnosti

Pravne usluge našeg advokatskom tima u oblasti prometa nepokretnosti obuhvataju:

  • Savetovanje i pružanje pravne pomoći prilikom prometa ili izdavanja nepokretnosti;
  • Sačinjavanje ugovora o kupoprodaji ili zakupu nepokretnosti;
  • Vođenje postupaka pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti u vezi sa upisom prava svojine, kao i upisom ili brisenjem hipoteke;
  • Učešće u pregovorima u postupku prodaje ili zakupa nepokretnosti;
  • Sačinjavanje ugovora o kupoprodaji ili zakupu poljoprivrednog zemljišta;
  • Savetovanje i zastupanje prilikom raspolaganja imovinom vraćenom u postupku restitucije;
  • Zastupanje u sporovima koji se tiču imovinskopravnih odnosa;
  • Pružanje pomoći u postupcima za dobijanje građevinskih dozvola,koordinacija postupka izdavanja upotrebnih dozvola i drugim procedurama pred nadležnim državnim organima.

Kupoprodajni ugovor