Advokatska kancelarija Radović

Advokatska kancelarija Radović

Osnovana 1999. godine, advokatska kancelarija Radović, sa sedištem u Bačkoj Topoli, pruža pravne usluge svojim klijentima iz svih oblasti prava.

Kontaktirajte nas
Neplaćanje alimentacije kao krivično delo

Blog

Neplaćanje alimentacije kao krivično delo

Krivično delo nedavanje izdržavanja propisano je članom 195. Krivičnog zakonika i pripada grupi krivičnih dela protiv braka i porodice. Član 195. KZ-a definiše da lice koje ne daje izdržavanje licu koje je po zakonu dužno da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na način kako je to odlukom utvrđeno kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dve godine.

Više

Oblasti rada

Naša advokatska kancelarija pruža usluge u širokom spektru pravnih oblasti, uključujući građansko, krivično, radno, porodično, privredno, intelektualno i međunarodno pravo. Naši advokati imaju iskustvo u rešavanju složenih pravnih problema, a njihova stručnost garantuje najbolju moguću zaštitu vaših prava i interesa.

Imigraciono i pravo stranaca


Naša advokatska kancelarija pruža širok spektar pravnih usluga stranim državljanima i privrednim društvima na teritoriji Republike Srbije.

Krivično i prekršajno pravo


Naša advokatska kancelarija ima višedecenijsko iskustvo u oblasti krivičnog i prekršajnog prava. Osnivač kancelarije je svoju profesionalnu karijeru započeo u sudu za prekršaje, a kasnije i u krivičnom veću Opštinskog suda u Bačkoj Topoli.

Naplata potraživanja


Imate dospelo potraživanje ali ne znate kako da ga naplatite, naš tim će vam pružiti svu neophodnu pravnu pomoć u ovoj oblasti prava.

Nepokretnosti


Naša advokatska kancelarija nudi stručnu pravnu pomoć u oblasti prometa nepokretnosti. Naši advokati su specijalizovani za kupovinu, prodaju i zakup nekretnina, kao i za rešavanje sporova u vezi sa tim pitanjima. Kontaktirajte nas danas i osigurajte siguran i uspešan promet vaše nepokretnosti.

Porodično i nasledno pravo


Kroz naše dugogodišnje iskustvo i praksu susreli smo se sa velikim brojem različitih slučajeva razvoda braka, podele bračne imovine, starateljstva nad decom, postupcima za lišenje roditeljskog prava ali i postupcima za ostvarivanje alimentacionih zahteva (kako u zemlji tako i u inostranstvu). Pored toga, naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć i u oblasti naslednog prava, od pokretanja ostavinskog postupka, tokom raspravljanja zaostavštine, pa sve do samog okončanja.

Privredno pravo


Naš tim ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju domaćih i stranih pravnih lica pred državnim i drugim organima, kao i u pravnom savetovanju klijenata o pitanjima korporativnog poslovanja, investicija i transakcija.

Radno pravo


Naša advokatska kancelarija ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju klijenata u svim vrstama radnih sporova, ali i u pravnom savetovanju u ovoj oblasti prava. Naš tim advokata se istakao kako u zastupanju fizičkih lica, tako i u dugogodišnjem zastupanju pravnih lica u ovoj oblasti.

Ugovorno pravo


Naš tim će vam pomoći u proveri, pregovaranju i sastavljanju ugovora koji su u skladu sa vašim interesima, a istovremeno vas štite od pravnih rizika. Ukoliko se suočite sa sporom u vezi sa ugovorom, naši advokati će vam pružiti stručno savetovanje i zastupati vas u postupku pred nadležnim organima.