Advokatska kancelarija Radović

Porodično i nasledno pravo

Kroz naše dugogodišnje iskustvo i praksu susreli smo se sa velikim brojem različitih slučajeva razvoda braka, podele bračne imovine, starateljstva nad decom, postupcima za lišenje roditeljskog prava ali i postupcima za ostvarivanje alimentacionih zahteva (kako u zemlji tako i u inostranstvu). Pored toga, naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć i u oblasti naslednog prava, od pokretanja ostavinskog postupka, tokom raspravljanja zaostavštine, pa sve do samog okončanja. Usluge u ovoj sferi prava obuhvataju:

  • Usluge savetovanja u oblastima porodičnog i naslednog prava;​
  • Brakorazvodne parnice;
  • Postupke za vršenje ili lišenje roditeljskog prava;
  • Postupke za ostvarivanje alimentacionih zahteva u zemlji i inostranstvu;
  • Postupke za podelu bračne imovine;
  • Pokretanje ostavinskih postupaka i zastupanje tokom postupka;
  • Sačinjavanje testamenta;
  • Sačinjavanje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o raspolaganju imovinom za života, ugovora o poklonu, ugovora o podeli imovine supružnika.

Porodično pravo