Advokatska kancelarija Radović

Privredno pravo

Naš tim ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju domaćih i stranih pravnih lica pred državnim i drugim organima, kao i u pravnom savetovanju klijenata o pitanjima korporativnog poslovanja, investicija i transakcija. Advokatska kancelarija Radović pruža svojim klijentima sve pravne usluge vezano za osnivanje i poslovanje privrednih subjekata, ali i prestanak postojanja privrednih subjekata, kao što su:

  • Usluge savetovanja prilikom osnivanja privrednih društava;​
  • Usluge osnivanja privrednih društava i drugih pravnih lica;
  • Sveobuhvatna analiza privrednog društva i njegovog poslovanja (due diligence);
  • Sve vrste statusnih promena privrednih društava i promene pravne forme privrednih subjekata;
  • Zastupanje klijenata u privrednim sporovima
  • Postupak likvidacije i stečaja privrednih društava;
  • Izrada svih vrsta ugovora u privredi;
  • Odbrana u prekršajnim postupcima privrednih prestupa;
  • Savetovanje privrednih društava u oblasti radnog prava;
  • Zastupanje stranih privrednih subjekata u Republici Srbiji.

Naša advokatska kancelarija ima dugogodišnje iskustvo u saradnji kako sa domaćim tako i sa stranim privrednim društvima, i uvek nastojimo da izgradimo dugotrajan poslovni odnos sa klijentima zasnovan pre svega na poverenju u našu stručnost i posvećenost.

Zgrade